claro ÖKO Classic Tabs

Vaatwastabletten met quick release formule

 • Eco + formule
 • In water oplosbare film
 • Met glasbescherming
 • € 5,99 (€ 0,15 / stuks)

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Nog 7 stuks op voorraad

Bezorging op vrijdag, 10. december: Bestel tot maandag om 07:00 uur.

Op tijd geleverd voor de feestdagen: Bestel tot uiterlijk wo, 15. dec. um 23:59 uur. lees meer

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: XBO-CLA-C031151, Inhoud: 40 stuks

EAN: 9005835311490

 • Eco + formule
 • In water oplosbare film
 • Met glasbescherming
100 stuks: € 12,99 (€ 0,13 / stuks)
75 stuks: € 9,99 (€ 0,13 / stuks)
40 stuks: € 5,99 (€ 0,15 / stuks)

Beschrijving

Met de claro ÖKO Classic Tabs zit je altijd goed. Eén tab per wasbeurt is voldoende om uw vaat weer sprankelend schoon te maken. Het product lost laag voor laag op. Dus eerst worden het zware vuil en korstjes verwijderd en ontvouwen de overige stoffen beetje bij beetje hun effect. Die kracht wordt beloond: met het Oostenrijkse ecolabel en het EU-ecolabel.

Tip: in combinatie met clarozout en claroglansspoelmiddel komen de tabs volledig tot hun recht.

Merk: claro
Provincie: Salzburg
Producttypes: Vaatwastabletten

Ingrediënten

 • 15-30% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis
 • < 5% nichtionische Tenside
 • Phosphonate
 • Protease
 • Amylase
 • Duftstoffe

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.
 • P301 + P310 - Na inslikken: het antigifcentrum of de arts onmiddellijk bellen.

Gevaarinstructies:

 • H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend.
 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over claro ÖKO Classic Tabs

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor claro ÖKO Classic Tabs